Hướng dẫn mặc trang bị ngũ hành

Hướng dẫn mặc trang bị ngũ hành

 Hệ Kim

_Nón (mũ) + Vũ Khí : KIM
_Dây chuyền + Áo : THỔ
_Thắt Lưng + Nhẫn Dưới : HỎA
_Bao tay + Ngọc bội : MỘC
_Giày + Nhẫn Trên : THỦYHệ Mộc

_Nón (mũ) + Vũ Khí : MỘC
_Dây chuyền + Áo : THỦY
_Thắt Lưng + Nhẫn Dưới : KIM
_Bao tay + Ngọc bội : THỔ
_Giày + Nhẫn Trên : HỎAHệ thủy

_Nón (mũ) + Vũ Khí : THỦY
_Dây chuyền + Áo : KIM
_Thắt Lưng + Nhẫn Dưới : THỔ
_Bao tay + Ngọc bội : HỎA 
_Giày + Nhẫn Trên : MỘC

Hệ Hỏa

_Nón (mũ) + Vũ Khí : HỎA
_Dây chuyền + Áo : MỘC
_Thắt Lưng + Nhẫn Dưới : THỦY
_Bao tay + Ngọc bội : KIM
_Giày + Nhẫn Trên : THỔ

Hệ Thổ

_Nón (mũ) + Vũ Khí : THỔ
_Dây chuyền + Áo : HỎA
_Thắt Lưng + Nhẫn Dưới : MỘC
_Bao tay + Ngọc bội : THỦY
_Giày + Nhẫn Trên : KIM