Ngay bây giờ vào game Alpha Test Phượng Tường

Ngay bây giờ vào game Alpha Test Phượng Tường

  THÔNG TIN MÁY CHỦ

    • ⛔ Tên máy chủ : Phượng Tường
    • ⛔ Phiên bản vận hành : Công Thành Chiến
    • ⛔ Thời gian Alpha Test : 10h00 ngày 12-09-2021
    • ⛔ Thời gian Kết Thúc Alpha Test : 16h00 Chủ Nhật ngày 12-09-2021
    • ⛔ Thời gian khai mở chính thức : 19h00 Chủ Nhật ngày 12-09-2020