Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn , yêu cầu nhân vật cấp 90 trở lên và đến gặp NPC Thuyền phu Giáp/Ất/Bính để đăng ký lên Thuyền  .

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thuyền phu (Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ(144/189,160/181,192/175)

- Chức năng:

  • Tiếp nhận tham gia bến thuyền.

 

Nội dung chi tiết

Điều kiện tham gia
  • Đẳng cấp nhân vật từ 90 trở lên.
  • Phải mang theo 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ (mua tại Bảo Vật).
Phần thưởng khi tiêu Thủy Tặc và Thủy Tặc Đầu Lĩnh
  • Rất nhiều phần thưởng giá trị khi tham gia Phong Lăng Độ
  • Qua Bến Thuyền Phong Lăng Độ Đánh Quái Rớt Trang BỊ Tím Và Các Nguyên Liệu