Mở thư mục game để sử dụng AutoPKKID+

- Trong file Auto KidPK, có 2 thư mục 32bit và 64bit , quý nhân sĩ lựa chọn đúng win đang chạy để mở Auto.
- Nếu mở Auto không hiện, các bạn nên cài đặt thêm dotnet
- Link tải dotnet :
- Link tải WindowsInstaller :
- BQT sẽ không trách nhiệm nếu gamer không sử dụng công cụ do BQT cung cấp.
- Nếu auto mở không hiện tên nhân vật :


Win 7, Win 8 : Chuột phải chọn run as administror
Win XP : Chuột phải run as -> bỏ dấu tích Protect my computer đi, tức là không tích vào đó

Video hướng dẫn sử dụng KidPkPlus:


Hướng dẫn chỉnh KidPkPlus để đánh Tống Kim: